خبر خبر

جلسه ستاد تسهيلات نوروزي 98
جلسه ستاد تسهلات نوروزي سال 98 با حضور شرکتهاي هواپيمايي و آژانسهاي مسافرتي و عوامل پروازي و فرودگاهي در فرودگاه نوشهر برگزار گرديد.

جلسه ستاد تسهيلات نوروزي 98-با حضور شرکتهاي هواپيمايي و آژانسهاي مسافرتي و عوامل پروازي و فرودگاهي در فرودگاه نوشهر برگزار گردید.

در این جلسه مقرر شد به منظور خدمت رسانی شایسته به مسافران عزیز تمام امکانات فرودگاه و همچنین شرکت های هواپیمایی فعال و نهادهای مستقر در فرودگاه به کار گرفته شود.

 

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد