خبر خبر

2 نشست روابط عمومي و امور فرهنگي فرودگاه مازندران
به گزارش روابط عمومي فرودگاه نوشهر: روز يکشنبه 97.2.2 نشست روابط عمومي و امور فرهنگي فرودگاه مازندران

به گزارش روابط عمومی فرودگاه نوشهر: روز یکشنبه 97.2.2 نشست روابط عمومی و امور فرهنگی فرودگاه مازندران آقای احمدی مسئول روابط عمومی فرودگا های استان مازندران و حجت الاسلام جناسمی مسئول امور فرهنگی فرودگاه های استان مازندران با سرپرست و مسئولان فرودگاه نوشهر مهندس فريفته ،حاج آقا منتظري مسئول حراست و محمودي مسئول روابط عمومي در فرودگاه نوشهر ، در اين جلسه محمودي مسئول روابط عمومی فرودگاه نوشهر گزارش کاملی درخصوص عملکرد و نيازمنديهاي  روابط عمومی و امور فرهنگی نوشهر ارائه نمودند.

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد