خبر خبر

به گزارش روابط عمومي فرودگاه نوشهر از ۹۶/۱۲/۲۵ الي۹۷/۱/۱۵ در فرودگاه نوشهر ۴۳۱۴ مسافر اعزام و پذيرش شدند.
به گزارش روابط عمومي فرودگاه نوشهر از ۹۶/۱۲/۲۵ الي۹۷/۱/۱۵ در فرودگاه نوشهر ۴۳۱۴ مسافر اعزام و پذيرش شدند.

 

به گزارش روابط عمومي فرودگاه نوشهر از ۹۶/۱۲/۲۵ الي۹۷/۱/۱۵ در فرودگاه نوشهر ۴۳۱۴ مسافر اعزام و پذيرش شدند.
 تعداد پروازهاي ورودي و خروجي در فرودگاه نوشهر ۶۸ پرواز انجام گرديد.  مديرکل فرودگاههاي مازندران با بيان اينکه به دليل جاذبه هاي گردشگري در مازندران و استقبال هم استاني هاي عزيز و ديگر هم وطنان از پروازهاي داخلي و خارجي از هر سه فرودگاه استان و با توجه به آماده بودن زير ساختها در اين فرودگاهها ، در سال ۹۷ افزايش پروازهاي داخلي در دستور کار مي باشد .
مهندس وطن خواه افزود : کارهاي عمراني بسيار خوبي در هر سه فرودگاههاي مازندران در سال ۹۶ انجام شده است . مديرکل فرودگاههاي مازندران گفت : در سال ۹۷  افزايش پروازها در فرودگاه نوشهر را در دستور کار خواهيم داشت .

-------------------------------------
نظرات

اخبار مرتبط اخبار مرتبط

مورد مرتبطی یافت نشد