خوش آمدید — امروز یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶

تماس با ما

بازدید: 6927

تلفن فرودگاه :     3-52323112 - 011

فکس :                   52323116 - 011

اطلاعات پرواز :      3-52323112- 011  (داخلی 2888 )       

مدیریت ترمینال :   3-52323112 -011  (داخلی 2800 )

کد پستی :             31164-46516

آدرس : مازندران - نوشهر خیابان شهید عماد الدین کریمی - انتهای بلوار شهید ستاری

============================================

دفتر شرکت آسمان :        52325619- 011

دفتر شرکت آسمان    :      52325217- 011

دفتر آسمان (در فرودگاه) :    52324737- 011

آدرس : مازندران - نوشهر - بلوار شهید عماد الدین کریمی - جنب فروشگاه خانه و کاشانه