خوش آمدید — امروز یکشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۶

بانک ملی

بازدید: 561

در سالن فرودگاه یک دستگاه خودپرداز بانک ملی ایران وجود دارد.