خوش آمدید — امروز دوشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۶

بانک ملی

بازدید: 455

در سالن فرودگاه یک دستگاه خودپرداز بانک ملی ایران وجود دارد.